Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – finałowy koncert z udziałem 9 szkół muzycznych biorących udział w projekcie „Dźwięki wolności”.

Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach

Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Biłgoraju

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie

Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia w Lublinie