Poniżej – w pliku pdf – znajduje się podsumowanie projektu „Dźwięki wolności” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zawiera on informacje na temat zrealizowanych koncertów oraz wszelkie niezbędne linki prezentujące współpracę z poszczególnymi szkołami muzycznymi oraz efekty tych działań.